Kontakt
O nás
Novinky
Kalkulácia
Galéria
Produkty
Schody
imgSamonosné imgObklady imgMateriál 
obrázok obrázok

Obklady na Schody

Obklady

Obklady schodísk su väčšinou realizované ako obklady betónových skeletov. Obklad môže byť kompletný - stupeň, podstupeň, lištovanie,schodnica/ bočná doska/ pri stene alebo len stupne bez podstupníc. Veľmi dôležité je správne "rozvinutie schodiska " pri betónovaní skeletu.Niekedy nesprávnym rozvinutím stupňov schodiska pri realizácií skeletu vzniká nepohodlné a niekedy i z hľadiska bezpečnosti nevhodné schodisko./ stupne v mieste otočenia nemajú dostatočnú šírku/prípadne majú nulovú šírku /po vnútornej strane schodiska. Ideálnym riešením je osloviť odborníkov pred realizáciou betonáže schodiska a požiadať o vypracovanie minimálne pôdorysného riešenia schodiska , pripadne projektu pre bednenie betónového skeletu. Takto sa predíde zbytočným komplikáciam pri realizovaní samotného obkladu drevom.

© Luky Plus s.r.o., 2008 | Design: © A. I. S., s. r. o., 2008