Obklady schodísk

Obklady schodísk su väčšinou realizované ako obklady betónových skeletov. Obklad môže byť kompletný – stupeň, podstupeň, lištovanie, schodnica, bočná doskapri stene alebo len stupne bez podstupníc. Veľmi dôležité je správne „rozvinutie schodiska “ pri betónovaní skeletu. Niekedy nesprávnym rozvinutím stupňov schodiska pri realizácií skeletu vzniká nepohodlné a niekedy i z hľadiska bezpečnosti nevhodné schodisko. Stupne v mieste otočenia nemajú dostatočnú šírku, prípadne majú nulovú šírku po vnútornej strane schodiska. Ideálnym riešením je osloviť odborníkov pred realizáciou betonáže schodiska a požiadať o vypracovanie minimálne pôdorysného riešenia schodiska , pripadne projektu pre bednenie betónového skeletu. Takto sa predíde zbytočným komplikáciam pri realizovaní samotného obkladu drevom.